onsdag 3 december 2008

Redovisning åldersenkät

Jag får tacka alla som röstat i enkäten där jag frågade om ålder. Jättekul att så många som 190 stycken svarade. Fördelningen ser ut så här:

0-15 : 20% (39 stycken)
16-25 : 40% (76 stycken)
26-35 : 16% (31 stycken)
36-45 : 13% (25 stycken)
46 och äldre : 10% (19 stycken)

Vad som förvånade mig lite är att det var så pass få i min ålder, 26-35, och så otroligt många i åldern 16-25.

2 kommentarer: